Search

आंबा मोहोराची काळजी कशी घ्याल ?

आंबा मोहोराची काळजी कशी घ्याल ?

आंब्याला मोहोर येण्याच्या वेगवेगळ्या अवस्था आणि त्यांचे व्यवस्थापन जाणून घेऊ!

मोहोर फुटण्याची अवस्था-मोहोरावरील अळीचे नियंत्रण

 • नुकत्याच फुटू लागलेल्या मोहोराच्या बोंग्यावर अळीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्‍यता आहे.
 • तेव्हा ज्या बागा नुकत्याच मोहोर फुटण्याच्या अवस्थेत आहेत,अळीच्या नियंत्रणासाठी क्विनॉलफॉस(25 टक्के प्रवाही)
  20 मि.लि. किंवा प्रोफेनोफॉस (50 टक्के प्रवाही) 10 मि.लि. प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

मोहोर फुलण्या आधीच्या अवस्थेचे व्यवस्थापन

 • तसेच ज्या बागांमध्ये मोहोर येण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे; परंतु मोहोर अद्याप फुललेला नाही.
 • अशा बागांमध्ये तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास इमिडाक्‍लोप्रीड (17.8 टक्के प्रवाही) तीन मि.लि.
 • अथवा क्‍लोथियानिडीन (50 टक्के पाण्यात मिसळणारे दाणेदार कीटकनाशक) 1.2 ग्रॅम प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

मोहोर फुलण्याच्या अवस्थेचे व्यवस्थापन

 • ज्या बागांमध्ये मोहोर मावळलेला आहे आणि बाग फळधारणेच्या अवस्थेत आहे, अशा बागेत पाण्यात मिसळणारे थायामेथोक्‍झाम
  (25 टक्के दाणेदार कीटकनाशक) एक ग्रॅम किंवा ट्रायझोफॉस (40 टक्के प्रवाही) 10 मि.लि. प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
 • आंब्यावरील भुरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी या फवारणीमध्ये गंधक (80 टक्के पाण्यात मिसळणारे) 20 ग्रॅम किंवा कार्बेन्डाझिम (50 टक्के पाण्यात मिसळणारे) 10 ग्रॅम ही बुरशीनाशके मिसळावीत.
 • जर झाडांना जानेवारीपर्यंत मोहोर आला नाही तर ०.५% युरीया फवारावा.
 • करपा रोगाचे व्यवस्थापन

  • सद्यःस्थितीचा विचार करता, पाऊस पडल्यास मोहोरावर करपा रोग येण्याची शक्‍यता आहे.
  • तरी अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी कार्बेन्डाझीम (50 टक्के पाण्यात मिसळणारे)
   10 ग्रॅम किंवा थायोफिनेट मिथाईल 70 टक्के) 10 ग्रॅम प्रति 10 लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

  Related posts

  Shares