Search

कारले व दोडका लागवड भाग-1

कारले व दोडका लागवड भाग-1
[Total: 29    Average: 2.8/5]रब्बीच्या मोसमात विविध प्रकारच्या भाज्यांची लागवड केली जाते. यामध्ये, अनेक वेलवर्गीय भाज्यांचा समावेश आहे. या वेलवर्गीय भाज्यांची लागवड करताना विशेष काळजी घ्यावी लागते. अशा या वेलवर्गीय भाज्यांमध्ये साधर्म्य असलेल्या भाज्या म्हणजे कारली आणि दोडका. या दोन्ही भाज्यांच्या वाढीच्या सवयीमध्ये साधर्म्य आढळते. यामुळेच, त्यांच्या मशागतीची सुत्रे जवळ जवळ सारखीच आहेत. या दोन्ही भाज्यांची लागवड फायद्याची ठरू शकते कारण कारल्याला परदेशात तसंच मोठया शहरात तर दोडक्‍याला स्‍थानिक बाजारपेठेत चांगली मागणी आहे.

हवामान

 • कारले किंवा दोडका हि दोन्ही पिके कोणत्याही हंगामात येऊ शकतात.
 • पावसाळा असो किंवा उन्हाळा दोन्ही हंगामात कारली आणि दोडक्याची लागवड करता येऊ शकते.
 • कारल्‍यास उष्‍ण व दमट हवामान तर दोडक्‍यास समशितोष्‍ण व दमट हवामान मानवते.
 • दोडक्याला थंडी मानवते मात्र कारल्याच्या वेलीवर थंडीचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

जमीन

 • कारली आणि दोडका या वेलवर्गीय भाज्या आहेत.
 • वेलवर्गीय भाज्यांना पाण्याचा चांगला निचरा होणारी जमीन लागते.
 • कारले आणि दोडक्याची लागवड करताना भुसभूशीत चांगला निचरा असणारी भारी ते मध्‍यम जमीन निवडावी.
 • चिकणमाती किंवा पाण्याच्या नीचऱ्यास बाधक जमिनीची निवड करू नये.

पूर्वमशागत व लागवड

 • कोणत्याही बियाण्याची लागवड करण्याआधी जमिनीची पूर्वमशागत करणे गरजेचे असते.
 • भाजीपाल्याची लागवड करण्यापूर्वी जमीनीची उभी आडवी नांगरट करावी.
 • नागरणी करून झाल्यानंतर वर आलेल्या तणांचे व गवतांचे तुकडे वेचून शेत स्‍वच्‍छ करावे.
 • यानंतर मातीची मशागत करावी यासाठी प्रति हेक्‍टरी १०० ते १५० क्विंटल शेणखत किंवा कंपोस्‍टखत कुळवणी करून जमिनीत चांगले मिसळून घ्यावे.
 • कारल्याची लागवड करायची असल्यास दोन ओळीत १.५ ते २ मिटर व दोन वेलीत ६० सेमी अंतर ठेवावे.
 • दोडक्‍यासाठी दोन ओळी २.५ ते ३.५ मिटर वर दोन वेलीत ८० ते १२० सेमी अंतर ठेवतात.
 • प्रत्‍येक ठिकाणी २ ते ३ बिया लावतात. दोन्‍ही पिकात बियांची टोकन ओलसर जमिनीत करावीत.
 • बिया वरंब्‍याच्‍या बगलेत टोकाव्‍यात.
 • उगवण होईपर्यंत पाणी बेताचे द्यावे.

हंगाम

 • कारल्याची लागवड उन्‍हाळी हंगामात करायची झाल्यास जानेवारी फेब्रूवारी महिन्‍यात केली जाते.
 • उशिरात उशिरा मार्चमध्‍ये सुध्‍दा उन्हाळी हंगामातील कारल्याची लागवड करतात.
 • खरीपाची हंगामात साधारणपणे जून जूलै महिन्‍यात कारल्याची लागवड केली जाते.
 • दोडक्याचे उत्पादन कमी दिवसात येणारा असल्‍यामुळे त्‍याची लागवड कारल्‍यापेक्षा १५ ते २० दिवसांनी उशिरा केली तरी चालते.

Related posts

Shares