Search

शेळीपालन : अत्यल्प खर्चात करता येणारा कृषि पुरक उद्योग

शेळीपालन : अत्यल्प खर्चात करता येणारा कृषि पुरक उद्योग
कमी खर्चात, कमी व्यवस्थापन कौशल्य वापरुन करता येणार असा व्यवसाय म्हणजे शेळीपालन. असे असले तरीही ह्या व्यवसायाचे शास्त्रोक्त पद्धतीने नियोजन केल्यास आपल्या मिळकतीत अधिक भर पडु शकते. शेळीपालन आणि भारत जगात एकंदर 620 दशलक्ष शेळया असून त्यापैकी 123 दशलक्ष शेळया भारतात आहे. देशातील दुध, मांस, व कातडीच्या एकंदर उत्पादनापैकी 3 टक्के दुध 45 ते 50 टक्के मांस तर 45 टक्के... Read More

कांदा साठवण तंत्रज्ञान

कांदा साठवण तंत्रज्ञान
कांदा हे महाराष्ट्रातील शेतक-यांचे महत्वाचे पिक नगदी पिक आहे.कांदा हा नाशवंत आहे. कांद्याला कोंब येणे, कांदा सडणे, वजन कमी होणे इत्यादी नुकसान होण्याची शक्यता असते.जर कांदाचाळ शास्त्रोक्त पद्धतीने उभारली गेली तर कांदा ४ ते ५ महिन्यापर्यंत सुस्थितीत राहू शकतो.कांदाचाळीची तंत्रशुद्ध उभारणी पद्धत जाणून घेऊ. कांदा चाळीची उभारणी जमिनीच्या प्रकारानुसार आवश्यक तेवढा पाय खोडून आराखड्यामध्ये दर्शविल्यानुसार सिमेंट कॉन्क्रीटचे पिलर,कॉलम उभारणे आवश्यक... Read More