Search

फ्लोरेट ची वैशिष्ट्ये

  • फुलधारणा सुधारते
  • फुलगळ व फळगळ रोखते
  • मादी/ प्रजनन फुलांची संख्या वाढते
  • उत्पादन क्षमतेत ३०-४०% वाढ होते
  • फळांचा आकार वाढतो

खरेदीसाठी व अधिक माहितीसाठी खालील फॉर्म भरा ⇓

जिल्हा: