Search

How To Identify Plant Nutrient Deficiency?

How To Identify Plant Nutrient Deficiency?
Farmers grow crops over the years in the same piece of land. Level nutrients in the soil depletes after every crop cycle; which causes deficiency of nutrients in soil. Nutrient deficit plants show various symptoms such as yellowing leaves, stunted growth, etc. Thus, it is highly essential to identify deficiency in order to maintain healthy growth & development of plants.... Read More

पिकांतील अन्नद्रव्यांची कमतरता (न्युट्रीअन्ट डिफ़िशिअन्सि) कशी ओळखाल?

पिकांतील अन्नद्रव्यांची कमतरता (न्युट्रीअन्ट डिफ़िशिअन्सि) कशी ओळखाल?
वर्षानुवर्षे पिक घेतल्यानंतर जमिनीचा कस कमी होतो. मातीतील पोषणमुल्ये कमी झाल्यामुळे पिकांची वाढ खुंटते आणि उत्पादनातही घट होते. हे टाळण्यासाठी अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची लक्षणे योग्य वेळी ओळखता येणे आणि त्यावर लगेच उपाय करणे सर्वात महत्वाचे असते. हि लक्षणे कशी ओळखाल?  खालील तक्त्यात हे जाणून घ्या: मुख्य अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची लक्षणे अन्नद्रव्य       लक्षणे नायट्रोजन (N) : जुनी पाने पिवळी पडतात.... Read More